Notaris Ann Michèle D'hoore, Notaris te Sint-Niklaas

 

Notaris Ann Michèle D'hoore

Notaris te Sint-Niklaas

Vragen over Wonen (79)

 
 1. Mijn vriend en ik hebben samen een woning gekocht waar we een tijdje in hebben gewoond. Sinds kort zijn we uit elkaar.
 2. Wanneer betaal je btw bij de aankoop van een woning?
 3. Waarom heb je een authentieke akte nodig, als je toch al een verkoopovereenkomst hebt?
 4. Er rust een voorkooprecht op het goed dat ik wil kopen, wat betekent dit concreet voor mij?
 5. Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht?
 6. Ik heb meer geïnvesteerd in de aangekochte woning dan mijn partner, betekent dit dat ik automatisch een groter aandeel heb in de eigendom?
 7. Mijn vader sterft. Moet ik nu instaan voor de betaling van de huur van zijn woning en andere kosten of leningen die nog verder lopen ?
 8. Ik heb een bod voor een onroerend goed aanvaard via een SMS, in welke mate ben ik nu gebonden?
 9. Wat is een beding van aanwas (tontine)?
 10. Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
 11. Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
 12. Wat houdt een beding van aanwas (tontine) bij aankoop van een onroerend goed in?
 13. Ik ben eigenaar van een woning en ik wil verhuren aan een koppel.
 14. Ik ben mede-eigenaar van een goed. Ben ik verplicht in onverdeeldheid te blijven?
 15. Wie kan een vermindering van onroerende voorheffing bekomen?
 16. Welke tip geeft de notaris aan een koppel gehuwd onder een gemeenschapsstelsel en samen bouwt op een eigen grond van één van de partners
 17. Hoe geschiedt een openbare verkoop
 18. Heb ik altijd een bodemattest nodig bij de verkoop van een eigendom ?
 19. Welke fiscale verplichtingen heeft de notaris?
 20. Wat zijn de voordelen van een geschreven huurovereenkomst?
 21. Wat is een commandverklaring?
 22. Verkoop uit de hand: wat houden de aankoopkosten in?
 23. Heeft een hypotheekoverdracht van een oude naar een nieuwe woning voordelen?
 24. Hoe geschiedt de schatting van de onroerende goederen in een aangifte van nalatenschap?
 25. Mag ik mijn eigendom afsluiten?
 26. Geniet de gezinswoning een bijzondere bescherming?
 27. Welke zijn de rechten en plichten van de eigenaar van een appartement in een flatgebouw?
 28. Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
 29. Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?
 30. Samenwonen en huren: wat zijn je rechten en plichten in verband met de gezinswoning als feitelijk of wettelijk samenwonend bent ?
 31. Wat is een wederbeleggingsvergoeding?
 32. Welke kosten van onderhoud en herstelling zijn ten laste van de huurder en welke ten laste van de verhuurder?
 33. Wat als de administratie overgaat tot vaststelling van een tekortschatting? Welk verhaal?
 34. Wat houdt de ontvoogding van de minderjarige in en hoe kan zij worden bekomen?
 35. Hoe verloopt een openbare verkoping volgens de nieuwe procedure?
 36. Wat is een hypothecaire inschrijving?
 37. Hypothecaire lening en kredietopening : wat is het verschil?
 38. Wat betekenen de termen prijsbewimpeling en tekortschatting?
 39. Wat is een recht van hoger bod bij een openbare verkoop?
 40. Hoe kan men een hoger bod doen?
 41. Kan bij een openbare verkoop bij uitvoerend beslag/gedwongen verkoop het goed verkocht worden wanneer de eigenaar of één van de mede-eigenaars niet aanwezig is.
 42. Wat met wanbetaling na openbare verkoop?
 43. Hoe groot moet het voorschot zijn bij het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst?
 44. Wat is een voorlopige verkoopovereenkomst?
 45. Wat is het verschil tussen een onderhandse verkoopovereenkomst en een optie?
 46. Samenwonen : Wie huurt de woning?
 47. Samenwonen. Een huis kopen?
 48. Eerst kopen en dan lenen?
 49. Waar moet u aan denken bij het huren of verhuren van een woning?
 50. Wat gebeurt er bij een openbare verkoop?
 51. Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?
 52. Betaalt u een voorschot ? En een deel 'in het zwart'?
 53. Hoe legt u een aankoop vast?
 54. Kan ik als ongehuwde minderjarige een onroerend goed aankopen?
 55. Gebouw op plan kopen. Welke zekerheden heeft men?
 56. Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?
 57. Is het nuttig contact op te nemen met de notaris in geval van openbare verkoop?
 58. Wie doet de notariskeuze bij verkoop uit de hand?
 59. Kan een eigendom, waarvan een minderjarige eigenaar is of waarin hij medegerechtigd is, uit de hand verkocht worden?
 60. Het grote nut van een plaatsbeschrijving bij het afsluiten van een huurcontract.
 61. De huurwaarborg bij het afsluiten van een huurcontract.
 62. Kan de intrest bij hypothecaire leningen of kredieten veranderen?
 63. Samenwoners scheiden: wat met het huurcontract?
 64. Waarom onmiddellijk een notaris inschakelen bij de aan- of verkoop van een onroerend goed?
 65. Is de ene notaris duurder dan de andere?
 66. Welke zijn de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar?
 67. Opzeg van een huurovereenkomst voor een woning.
 68. Welke huurcontracten moeten authentiek opgesteld worden?
 69. Meerwaardebelasting bij verkoop van onbebouwde onroerende goederen, wat is dat?
 70. Kan een persoon, opgenomen in een rusthuis, zijn eigendom nog verkopen?
 71. Heeft u een lening nodig?
 72. Wanneer krijgt u de sleutel?
 73. Wanneer verstrijkt het recht van hoger bod bij een gerechtelijke verkoop?
 74. Moeten echtgenoten samen aanwezig zijn op een openbare verkoop?
 75. Verkoop op lijfrente. Wat als de koper niet betaalt?
 76. Wat is een verkoop op lijfrente?
 77. Kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen?
 78. Wat is een kadastraal inkomen (K.I.)?
 79. Kan ik als minderjarige samen met mijn meerderjarige echtgenoot een onroerend goed aankopen?
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .